Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА КОХЕЗИОННИЯ ФОНД (2008 г.) - [SEC(2009) 1159 окончателен]
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - ANNUAL REPORT ON THE COHESION FUND (2008) - [SEC(2009) 1159 final]
Дата на документа: 15/09/2009
№ на документ: COM(2009) 465
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове