Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ДОКЛАД НА ЕС ОТ 2009 Г. ОТНОСНО СЪГЛАСУВАНОСТТА НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ - SEC(2009) 1137 окончателен
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - EU 2009 REPORT ON POLICY COHERENCE FOR DEVELOPMENT - SEC(2009) 1137 final
Дата на документа: 17/09/2009
№ на документ: COM(2009) 461
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове