Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА - ДОКЛАД НА ЕС ОТ 2009 Г. ОТНОСНО СЪГЛАСУВАНОСТТА НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ - {COM(2009) 461 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the REPORT FROM THE COMISSION TO THE COUNCIL - EU 2009 Report on Policy Coherence for Development - {COM(2009) 461 final}
Дата на документа: 17/09/2009
№ на документ: SEC(2009) 1137
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове