Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Грипна пандемия (H1N1) 2009 - {SEC(2009) 1188}{SEC(2009) 1189}{SEC(2009) 1190} {SEC(2009) 1191}{SEC(2009) 1192}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Pandemic (H1N1)2009 - {SEC(2009) 1188}{SEC(2009) 1189}{SEC(2009) 1190} {SEC(2009) 1191}{SEC(2009) 1192}
Дата на документа: 15/09/2009
№ на документ: COM(2009) 481
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове