Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА относно ваксина за защита срещу грипна епидемия A(H1N1), Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Грипна пандемия (H1N1) 2009 - {COM(2009) 481}{SEC(2009) 1188}{SEC(2009) 1190} {SEC(2009) 1191}{SEC(2009) 1192}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Vaccination strategies against pandemic (H1N1) 2009 accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Pandemic (H1N1) 2009 - {COM(2009) 481}{SEC(2009) 1188}{SEC(2009) 1190} {SEC(2009) 1191}{SEC(2009) 1192}
Дата на документа: 15/09/2009
№ на документ: SEC(2009) 1189
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове