Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от […] година относно транспортируемото оборудване под налягане
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of ….on transportable pressure equipment
Дата на документа: 18/09/2009
№ на документ: COM(2009) 482
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове