Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Перспективи за ЕС в подпомагане за иновации в услугите - Насърчаване на нови пазари и работни места чрез иновации
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Challenges for EU support to innovation in services – Fostering new markets and jobs through innovation
Дата на документа: 09/09/2009
№ на документ: SEC(2009) 1195
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове