Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО СЛЕДВАЩ ЕТАП ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ НА ТАБЛОТО С РЕЗУЛТАТИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ПАЗАР
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ON THE FOLLOW UP IN RETAIL FINANCIAL SERVICES TO THE CONSUMER MARKETS SCOREBOARD
Дата на документа: 22/09/2009
№ на документ: SEC(2009) 1251
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове