Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА,Придружаващ документа към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета - Европейският съюз и Латинска Америка: глобални участници в партньорство - 10 години от стратегическото партньорство между ЕС и Латинска Америка - {COM(2009) 495}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying Document to the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - The European Union and Latin America: Global Players in Partnership - Ten Years of Strategic Partnership EU-Latin America - {COM(2009) 495}
Дата на документа: 30/09/2009
№ на документ: SEC(2009) 1227
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове