Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТТА - (16-ти доклад относно „по-доброто законотворчество“ за периода 2008 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION ON SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY - (16th report on Better Lawmaking covering the year 2008)
Дата на документа: 25/09/2009
№ на документ: COM(2009) 504
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове