Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Водещи пазарни инициативи за Европа - Средносрочен доклад за напредъка
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Lead Market Initiative for Europe - Mid-term progress report
Дата на документа: 09/09/2009
№ на документ: SEC(2009) 1198
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове