Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на политиките на Общността за иновации в периода 2005 - 2009 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Assessing Community innovation policies in the period 2005-2009
Дата на документа: 09/09/2009
№ на документ: SEC(2009) 1194
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове