Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за възлагане на специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск - {COM(2009) 499 окончателен}{COM(2009) 501 окончателен} {COM(2009) 502 окончателен}{COM(2009) 503 окончателен} {SEC(2009) 1234}{SEC(2009) 1235}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION entrusting the European Central Bank with specific tasks concerning the functioning of the European Systemic Risk Board - {COM(2009) 499 final}{COM(2009) 501 final} {COM(2009) 502 final}{COM(2009) 503 final} {SEC(2009) 1234}{SEC(2009) 1235}
Дата на документа: 23/09/2009
№ на документ: COM(2009) 500
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове