Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА от 28.9.2009 година в рамките на член 17, параграф 5 от Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на организацията на работното време („Директивата за работното време“) - Удължаване срока на действие на преходните разпоредби относно работното време на обучаващи се лекари в Унгария
Заглавие на английски: COMMISSION OPINION of 28.9.2009 within the framework of Article 17(5) of Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council concerning certain aspects of the organisation of working time (‘The Working Time Directive’) - Extension of transitional arrangements for the working time of doctors in training in Hungary
Дата на документа: 28/09/2009
№ на документ: C(2009) 7385
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове