Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване - {COM(2009) 499 окончателен} {COM(2009) 500 окончателен}{COM(2009) 501 окончателен} {COM(2009) 503 окончателен}{SEC(2009) 1233} {SEC(2009) 1234}{SEC(2009) 1235}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Insurance and Occupational Pensions Authority - {COM(2009) 499 final}{COM(2009) 500 final} {COM(2009) 501 final}{COM(2009) 503 final} {SEC(2009) 1233}{SEC(2009) 1234}{SEC(2009) 1235}
Дата на документа: 23/09/2009
№ на документ: COM(2009) 502
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове