Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Европейският съюз и Латинска Америка: глобални участници в партньорство - {SEC(2009) 1227}
Заглавие на английски: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Европейският съюз и Латинска Америка: глобални участници в партньорство - {SEC(2009) 1227}
Дата на документа: 30/09/2009
№ на документ: COM(2009) 495
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове