Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - План за действие за градска мобилност - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО — ОБОБЩЕНИЕ - {COM(2009) 490}{SEC(2009) 1211}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Action Plan on Urban Mobility - Summary of the Impact Assessment - {COM(2009) 490}{SEC(2009) 1211}
Дата на документа: 30/09/2009
№ на документ: SEC(2009) 1212
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове