Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно установяване на позиция, която да бъде приета от името на Европейската общност във връзка с предложението за приемане на регионални планове за действие с оглед на прилагането на член 15 от Протокола относно опазването на Средиземно море от замърсяване от наземни източници и дейности.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Community with regard to the proposal for the adoption of Regional action plans in the framework of the implementation of Article 15 of the Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution from Land-Based Sources and Activities.
Дата на документа: 08/10/2009
№ на документ: COM(2009) 537
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове