Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Представяне на ефективно финансиране за околната среда в районите покриващи процеса на разширяване и Европейската политика за добросъседство
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Promoting effective financing for the environment in regions covered by the enlargement process and the European Neighbourhood Policy
Дата на документа: 30/09/2009
№ на документ: SEC(2009) 1309
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове