Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА - Годишен доклад за дейностите на Европейския съюз в областта на научните изследвания и технологичното развитие през 2008 година - {COM(2009) 558 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION - Annual Report on research and technological development activities of the European Union in 2008 - {COM(2009) 558 final}
Дата на документа: 22/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1380
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове