Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Втори ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО — ФИНАНСОВА ГОДИНА 2008 — {SEC(2009) 1368 окончателен}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion on behalf of the European Community of the Agreement between the European Community and the Government of the Faroes on scientific and technological cooperation, associating the Faroe Islands to the European Community's Seventh Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration Activities (2007-2013).
Дата на документа: 21/10/2009
№ на документ: COM(2009) 548
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове