Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно повторното въвеждане от страна на Канада на изискването за притежаване на виза за гражданите на Чешката република в съответствие с член 1, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, изменен с Регламент (ЕО) № 851/2005 на Съвета относно механизма за реципрочност
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the re-introduction of the visa requirement by Canada for citizens of the Czech Republic in accordance with Article 1(4)(c) of Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement, as amended by Council Regulation (EC) No 851/2005 as regards the reciprocity mechanism
Дата на документа: 19/10/2009
№ на документ: COM(2009) 562
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове