Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 708/2007 относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове - {COM(2009) 541 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture - {COM(2009) 541 final}
Дата на документа: 15/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1347
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове