Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - 2-ри финансов доклад за финансовото изпълнение на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) — 2008 бюджетна година
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - 2nd financial report on the financial implementation of the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) - Year 2008
Дата на документа: 21/10/2009
№ на документ: COM(2009) 547
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове