Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно финансова помощ от Общността за извеждане от експлоатация на блокове 1–4 на АЕЦ „Козлодуй“ -Програма „Козлодуй“ - SEC(2009)1431
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on Community financial assistance with respect to the decommissioning of Units 1 to 4 of the Kozloduy Nuclear Power Plant in Bulgaria - “Kozloduy Programme” - SEC(2009)1431
Дата на документа: 27/10/2009
№ на документ: COM(2009) 581
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове