Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Програма за действие за намаляване на административните тежести в ЕС Планове за намаляване по сектори и действия за 2009 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the EU Sectoral Reduction Plans and 2009 Actions
Дата на документа: 22/10/2009
№ на документ: COM(2009) 544
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове