Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към 27-ми годишен доклад относно антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните мерки на Общността (2008 г.) - {COM(2009573)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the 27th ANNUAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE COMMUNITY’S ANTI-DUMPING, ANTI-SUBSIDY AND SAFEGUARD ACTIVITIES (2008) - {COM(2009573)
Дата на документа: 26/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1413
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове