Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Стара оценка на състоянието на макрофинансовата помощ на Босна и Херцеговина, Придружаваща документа към Предложението за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на макрофинансова помощ на Босна и Херцеговина - {COM(2009)596}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Ex ante evaluation statement – Macro-financial Assistance to Bosnia and Herzegovina Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL DECISION providing macro-financial assistance to Bosnia and Herzegovina - {COM(2009)596}
Дата на документа: 29/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1459
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове