Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 3.11.2009 година относно проекта на регионален законодателен декрет за обявяване на автономна област Мадейра за район без генетично модифицирани организми, за който Република Португалия е направила уведомление съгласно член 95, параграф 5 от Договора за ЕО
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 3.11.2009 relating to the draft Regional Legislative Decree declaring the Autonomous Region of Madeira to be an Area Free of Genetically Modified Organisms, notified by the Republic of Portugal pursuant to Article 95 (5) of the EC Treaty
Дата на документа: 03/11/2009
№ на документ: C(2009) 8438
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове