Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 3.11.2009 година за разрешаване на временни дерогации от някои критерии за избираемост на донори на цяла кръв и кръвни съставки, определени в приложение ІІІ към Директива 2004/33/ЕО, в контекста на риска от недостиг, причинен от пандемията от грип А (H1N1
Заглавие на английски: COMMISSION DIRECTIVE of 3.11.2009 allowing temporary derogations to certain eligibility criteria for whole blood and blood components donors laid down in Annex III to Directive 2004/33/EC in the context of a risk of shortage caused by the Influenza A(H1N1) pandemic
Дата на документа: 03/11/2009
№ на документ: C(2009) 8541
Вид документ: Директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове