Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - План за действие Придружаваща документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Борбата с ХИВ/СПИН в Европейския съюз и съседните страни за периода 2009 - 2013 г. - {COM(2009) 569 final}{SEC(2009) 1404}{SEC(2009) 1405}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Action Plan Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Combating HIV/AIDS in the European Union and neighbouring countries, 2009 -2013 - {COM(2009) 569 final}{SEC(2009) 1404}{SEC(2009) 1405}
Дата на документа: 26/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1403
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове