Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ЗЕЛЕНА КНИГА - Взаимното свързване на търговските регистри - {SEC(2009) 1492}
Заглавие на английски: GREEN PAPER - The interconnection of business registers - {SEC(2009) 1492}
Дата на документа: 04/11/2009
№ на документ: COM(2009) 614
Вид документ: Зелена книга
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове