Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад за напредъка, придружаващ документа към ЗЕЛЕНА КНИГА - Взаимното свързване на търговските регистри - {COM(2009) 614 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Progress Report Accompanying document to the GREEN PAPER - The interconnection of business registers - {COM(2009) 614 final}
Дата на документа: 04/11/2009
№ на документ: SEC(2009) 1492
Вид документ: Зелена книга
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове