Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ЗЕЛЕНА КНИГА относно събирането на доказателства по наказателноправни въпроси от една държава-членка по искане на друга и гарантирането на тяхната допустимост
Заглавие на английски: GREEN PAPER on obtaining evidence in criminal matters from one Member State to another and securing its admissibility
Дата на документа: 11/11/2009
№ на документ: COM(2009) 624
Вид документ: Зелена книга
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове