Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - ПРОГРАМА SAFA НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ - [SEC(2009) 1576 окончателен]
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - EUROPEAN COMMUNITY SAFA PROGRAMME - [SEC(2009) 1576 final]
Дата на документа: 18/11/2009
№ на документ: COM(2009) 627
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове