Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - ПРОГРАМА SAFA НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ - ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКЛАД - (01 януари 2008 до 31 декември 2008) - [COM(2009) 627 final]
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - EUROPEAN COMMUNITY SAFA PROGRAMME - AGGREGATED INFORMATION REPORT (01 January 2008 to 31 December 2008) - [COM(2009) 627 final]
Дата на документа: 18/11/2009
№ на документ: SEC(2009) 1576
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове