Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Генерална дирекция „Хуманитарна помощ“ (ECHO) - Стратегия за 2010 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Directorate-General for Humanitarian Aid - ECHO - Operational Strategy 2010
Дата на документа: 06/11/2009
№ на документ: SEC(2009) 1566
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Хуманитарна помощ
Kомисии
Връзки
Текстове