Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for the allocation of slots at Community airports
Дата на документа: 20/11/2009
№ на документ: COM(2009) 634
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове