Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно обща позиция на Съвета относно приемането на изменено предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и на други съществени параметри
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of an amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on labelling of tyres with respect to fuel efficiency and other essential parameters
Дата на документа: 23/11/2009
№ на документ: COM(2009) 642
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове