Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - ПРЕГЛЕД НА ДИРЕКТИВАТА ОТНОСНО ДИСТАНЦИОННАТА ТЪРГОВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ (2002/65/ЕО)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - REVIEW OF THE DISTANCE MARKETING OF CONSUMER FINANCIAL SERVICES DIRECTIVE (2002/65/EC)
Дата на документа: 20/11/2009
№ на документ: COM(2009) 626
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове