Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Народното събрание избира от своя състав постоянни делегации в международни организации. Така българските народни представители участват в дейността на редица международни парламентарни институции.