Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Белгия
0 народни представители към дата
ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА СТАНИСЛАВОВА
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ
ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА-МИНЧЕВА
МИТХАТ МЕХМЕД ТАБАКОВ
ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
ХАМИД БАРИ ХАМИД
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ