Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Предстоящо в Народното събрание
вторник, 11/05/2021
  • 11:00

    Председателят на Народното събрание Ива Митева ще представи обновения интернет портал на законодателната институция на 11 май 2021 г., вторник, от 11.00 часа в зала „Изток“.


    Надграждането на интернет портала е по проект на Оперативна програма  „Добро управление“. Целта на обновяването е модернизиране работата на институцията, улесняване на законодателния процес, подобряване разпространяването на публична информация и спомагане на прекия диалог на народните представители с техните избиратели.


    На представянето на обновения портал са поканени представителите на средствата за масова комуникация.


Последни законопроекти
Връзки
Държавен вестник
Държавен вестник
Официално издание на Република България
Регистър
Регистър
по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Регистър
Регистър
по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
НЦПИ
НЦПИ
Национален център за парламентарни изследвания
Студентската програма
Студентската програма
за законодателни проучвания в Народното събрание
Международна
Международна
парламентарна стипендия на Германския Бундестаг