Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Албания
8 народни представители към дата
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ТОМА ЛЮБОМИРОВ БИКОВ
ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ