Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Афганистан
5 народни представители към дата
ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА