Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Беларус
10 народни представители към дата
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ