Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Дания
9 народни представители към дата
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
АНГЕЛ ИЛИЕВ ИСАЕВ
АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ