Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Ирландия
20 народни представители към дата
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ
ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ ВЪЛЕВ
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАЛЕШКОВА
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ