Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Казахстан
26 народни представители към дата
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ МАРЕШКИ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ
ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ
ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР МИТКОВ СЪБЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
ХАМИД БАРИ ХАМИД