Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Косово
15 народни представители към дата
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ
БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ
ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
СТАНИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
ХАМИД БАРИ ХАМИД
ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ