Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Кувейт
11 народни представители към дата
ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ
ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ
ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ
ХАМИД БАРИ ХАМИД